Eraaed Kiilis, 2020

Istutusalade haljastusplaani koostamine.