Haljastusplaanide koostamine

Haljastusplaan, hind alates 0,80 €/m2, min hind 1200 € (km ei lisandu).

Haljastusplaan, mida rahvasuus ka aiaplaaniks nimetatakse, on graafiline kujutis kujundatud aiast. Kujutis on olemasolevaga võrreldes joonestatud vähendatud kujul, reeglina mõõtkavas M1:100-le. Haljastusplaani koostamine annab võimaluse reaalselt näha ja mõista kavandatavat situatsiooni. Plaanile on hoonete kõrvale kantud teed, platsid ja istutusalad vähendatud kujul, kuid reaalse situatsiooniga suhestatavates mõõtudes. Nii toimides on võimalik märgata apse enne vägagi kulukaid rajamistöid.

Haljastusplaani koostamise käigus esitan enamasti ka kaks-kolm eskiisplaani ning seejärel saame koos kliendiga valida kõige meelepärasema, mida siis juba detailsemaks edasi arendada. Lõplik haljastusplaan sisaldab haljastuse üldplaani koos alade funktsionaalse paiknemisega ning ka kogu infot istutusalade rajamiseks – liigi- ja sordinimedega taimmaterjali täpset paiknemist eri istutusaladel ja taimmaterjali tükiarvusid. 

Eskiisplaan, hind alates 0,50 €/m2, min hind 600 € (km ei lisandu).

Eskiisplaan sisaldab kahte-kolme haljastuse üldplaani koos alade funktsionaalse paiknemisega – istututusalad, murupinnad, käiguteed, tarbeaed, mänguväljakud, veesilm jne. Klient saab valida, millist ta ise edasi arendada soovib ja milliseid taimi soovib kasutada

Fotod: istutusalade kujundus Harjumaal.

Üksikute istutusalade planeerimine, hind kokkuleppel.
Aiakujunduslik konsultatsioon kliendi objektil.
Hind 40 eurot tund, min hind 100 eurot (km ei lisandu, väljaspool Tallinna linna ja Harku valda lisanduvad sõiduga seonduvad kulud).

 

Share