Dendroloogiline inventeerimine

Dendroloogiline inventeerimine             

(ka dendroloogiline uuring või hindamine) annab kompleksse ülevaate puittaimede liikidest, seisundist, haljastusväärtusest, kirjeldab kahjustusi ja pakub välja ettepanekud edasisteks hooldustöödeks puude seisundi parandamiseks või nende säilitamiseks ja kaitseks.

Haljastuse inventeerimine

annab lisaks ülevaate ka kasvukohatüüpidest, rohttaimedest, kaitsealustest taimeliikidest jne.

TÄISMAHUS DENDROLOOGILINE/HALJASTUSE INVENTUUR koosneb välitöödest, tulemuste vormistusest seletuskirjas ja alusplaanil (see on nõutav nt mitmetes omavalitsustes enne kavandatavat raiet või ehitustegevust).
HIND sõltub hinnatavate puude/põõsaste arvust, min hind 364 eurot (km ei lisandu).

SUULISE VÕI LIHTSUSTATUD VORMIS HINNANGU võib tellida koduaia puude seisundi väljaselgitamiseks ja edasiste tööde planeerimiseks (raie, lõikus, sidumine või toestamine, ehitusaegne kaitse, asendamine jne).
HIND suulisel ülevaatusel 50 eurot tund, min hind 100 eurot (km ei lisandu, väljaspool Tallinna linna ja Harku valda lisanduvad sõiduga seonduvad kulud).

Üldjuhul on hinnangu vormistamiseks vajalik geodeetilise alusplaani olemasolu mõõtkavas vähemalt 1:500, millele on kantud puud alates rinnadiameetrist 8 cm ja kõik põõsad või põõsarühmad.

Foto: inventeerimise välitöö, puu rinnasdiameetri mõõtmine.

Puittaimede hindaja on ulatusliku kogemusega spetsialist, kes juhendab puuhooldustööde, sh istutustööde läbiviimist, annab erialast nõu hangete korraldamisel ning teostab järelevalvet puuhooldus- ja istutustööde üle ning puude kaitsemeetmete rakendamise üle ehitusobjektidel. Samuti hindab puittaimede seisundit ja väärtust ning dokumenteerib hindamistulemusi, annab puuhooldusega seotud soovitusi ning koostab eksperthinnanguid.

VAATA KA:
Tallinn Haljastuse inventeerimise kord
Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord
Haapsalu Puude raie kord Haapsalu linnas
Harku vald Juhend detailplaneeringu koostamiseks
Puude raiumiseks loa andmise kord Harku vallas
Jõelähtme vald Raieloa väljaandmise tingimused ja kord
Keila linn Raieloa andmise tingimused ja kord
Maardu linn Maardu linna haljastuse taastamistasu eeskiri
Pärnu Raieloa andmise kord
Rae vald Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded
Puu raieloa andmise kord Rae vallas
Saue vald Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord
Valga Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise kord
Viimsi vald Puude raie kord Viimsi valla tiheasustusalal

Share