20220506_181958

Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Dendroloogiline hinnang (ehk dendroloogiline inventeerimine) annab kompleksse ülevaate puittaime liigist, seisundist, haljastusväärtusest, kirjeldab nende kahjustusi ja pakub välja ettepanekud edasisteks hooldustöödeks puude seisundi parandamiseks või nende säilitamiseks ja kaitseks. Üldjuhul on hinnangu vormistamiseks vajalik geodeetilise alusplaani olemasolu mõõtkavas vähenalt 1:500, millele on kantud puud alates rinnadiameetrist 8 cm ja põõsad. Dendroloogiline hinnang koosneb välitöödest, tulemuste Loe edasi…