Haljastusplaanide koostamine

Haljastusplaan, mida rahvasuus ka aiaplaaniks nimetatakse, on graafiline kujutis kujundatud aiast. Kujutis on olemasolevaga võrreldes joonestatud vähendatud kujul, reeglina mõõtkavas M1:100-le. Haljastusplaani koostamine annab võimaluse reaalselt näha ja mõista kavandatavat situatsiooni. Plaanile on hoonete kõrvale kantud teed, platsid ja istutusalad vähendatud kujul, kuid reaalse situatsiooniga suhestatavates mõõtudes. Nii toimides on võimalik märgata apse enne vägagi kulukaid rajamistöid.

Haljastusplaan sisaldab haljastuse üldplaani koos alade funktsionaalse paiknemisega ning ka kogu infot istutusalade rajamiseks – liigi- ja sordinimedega taimmaterjali täpset paiknemist eri istutusaladel ja taimmaterjali tükiarvusid. Haljastusplaani koostamise käigus esitan enamasti ka kaks-kolm eskiisplaani ning seejärel saame koos kliendiga valida kõige meelepärasema, mida siis juba detailsemaks edasi arendada.

Vaata teenuste hinnakirja siit.

Share